11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

HYPOSENZIBILIZACE U DĚTSKÝCH ALERGIKŮ VE VZTAHU K OČKOVÁNÍ

Daňková Eva, Honzová Stanislava, Gutová Václava 
Imunologické centrum, Mlynářská 4, Praha 1, UIA, FN Plzeň 

Počet dětí trpících některým typem alergického onemocnění neustále stoupá. V civilizovaných státech se odhaduje, že je postiženo 30 % dětí, možná i více. Přitom příčiny vzestupu klinickémanifestace tohoto dědičně založeného sklonu nejsou uspokojivě objasněny. Vyloučení alergenů z prostředí a hyposezibilizace jsou zatím jediné ověřené postupy, které ovlivňují přirozený vývojalergických onemocnění a brání možnému rozvoji astmatu u pacientů s alergickou rýmou. Z těchto důvodů vzrůstá počet dětí, kterým je tato preventivní terapie aplikována . Termín „hyposezibilizace “ byl nahrazen termínem „specifická alergenová imunoterapie“, zkratka SIT či AIT. V současné době nejsou známy studie možného vzájemného ovlivňování AIT a aktivní imunizace proti infekční m onemocněním. SPC a příbalové letáky alergenových vakcín vychází většinou z doporučení EAACI „ Position paper Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergy diseases “ 1993, kde jedoporučován odstup mezi aplikací alergenu a očkováním proti inf. onemocněním l týden. Jednotýdenní odstup obsahují SPC a příbalové letáky alergenů firem Stallergenes a ALK-Abelló tj. Phostal, Staloral, Alutard, Pangramin. Pro alergeny Pollinex-tree a Pollinex Rye je třeba dodržet interval mezi alergenovou vakcínou a očkováním proti inf. onemocněním 2 týdny. Odlišný postup volí firma Sevapharma. AIT je nutné přerušit 14 dní před plánovaným očkováním. V AIT se pokračuje 1 týden po tuberkulinových zkouškách, 2 týdny po aplikaci inaktivovaných vakcín, 4 týdny po aplikacích živých vakcín, 8 týdnů po revakcinaci BCG a 12 týdnů po primovakcinaci BCG. Z předchozího sdělení tedy vyplývá zbytečně nepřerušovat na řadu měsíců AIT např. při základním očkování proti hepatitidě B nebo klíšťové encefalitidě. V polovině měsíčního intervalu mezi aplikací l. a 2. dávky obou těchto vakcín lze aplikovat udržovací dávku injekčního i sublinguálního alergenu všech firem. V současné době se připravuje metodický list ČSAKI, kde po dohodě s výborem ČPFS budou doporučené odstupy mezi aplikací BCG a AIT vycházet z SPC alergenů, intervaly meziaplikacemi by neměly být kratší než l týden.