11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

PROBLEMATIKA BCG VAKCINACE V ČESKÉ REPUBLICE

Křepela, E. Vítková Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, FTN, Praha, SÚKL, Praha 

    K očkování proti tuberkulóze se užívá živé, oslabené vakcíny připravené z kmene Mycobacterium bovis, která má určitou zbytkovou virulenci. Při vakcinaci vzniká mimoplicní primární komplex (ulcerace nebo absces do 10 mm, zvětšení regionárních uzlin bez kolikvace), který je známkou úspěšné vakcinace a neznamená ještě komplikaci. Výskyt komplikací po BCG vakcinaci souvisí s těmito faktory: 

  • se zbytkovou virulencí užitého kmene, s koncentrací vakcíny, s věkem očkované osoby, s technikou aplikace, s jiným očkováním. Za komplikace po BCG vakcinaci se považuje: 

  • ulcerace nebo absces v místě očkování 10 a více mm u novorozenců, 20 a více mm u starších dětí 

  • zvětšení regionárních uzlin se sklonem k fluktuaci nebo vzniku píštěle (samotné zvětšení uzlin se za komplikaci nepovažuje) 

  • kožní lupoidní reakce kolem místa očkování nebo na vzdáleném místě, podkožní a svalové granulomy,keloidní jizvy 

  • orgánové komplikace: osteoartikulární postižení, generalizované lymfadenitidy, hepatosplenomegalie, oční postižení, meningitidy, hilové event. mezenteriální adenopatie, postižení ledvin, generalizace BCG vakcíny. 

    Při ošetření lokálních komplikací (absces, kolikvovaná uzlina) vystačíme s punkcí silnější jehlou aevakuací hnisavého obsahu. Je zbytečné provádět laboratorní vyšetření (FW, KO, snímek hrudníku, sonografii), podávat antibiotika nebo indikovat onkologické vyšetření. Léčba Nidrazidem na 2-3 měsíce je indikované jen při rozsáhlejších nálezech dlouhodobého trvání, při kožních projevech většího rozsahu a při orgánových komplikacích. Chirurgická extirpace uzlin jen ve zcela výjímečných případech na základě indikace specializovaného pracoviště. Běžně není žádoucí z imunologického hlediska, protože významně snižuje efek t vlastní vakcinace. Keloidní jizvy odeslat co nejdříve na dermatologické oddělení. Všechny komplikace třeba hlásit do SÚKL. 
    Významný vzestup lokálních komplikací nastal po zavedení tetravakcíny DiTePeHiB spolu s vakcínou proti hepatitidě B v roce 2001. Až ve 40% případů komplikací předchází aplikace těchto vakcín, která vlivem interference s imunním systémem obnoví již zhojenou reakci po BCG vakcinaci (tvorba abscesu nebokolikvovaných uzlin). Zlepšení nenastalo ani při užití vakcíny s acelulární pertusovou složkou. 
    Již před dvěma roky byl podán návrh na změnu očkovacího kalendáře tak, aby primovakcinace proti tuberkulóze se posunula mezi 7.-12. měsíc věku dítěte, kdy se kalmetizují děti HBsAg pozitivních matek, které se po porodu očkují přednostně proti hepatitidě B. U těchto dětí se postvakcinační komplikace vyskytují v minimálním počtu. Dále by se zabránilo vzniku generalizace BCG vakcíny s letálním průběhem u dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou očkovány po porodu, kdy jejich defekt není ještě znám. Z těchto důvodů posunuli kalmetizaci ve Švédsku do věku 6 měsíců. Ve druhém pololetí prvého roku života je dostate k prostoru pro BCG vakcinaci, protože podle nové vyhlášky 30/2004 Sb. je možno podat třetí dávku vakcíny proti hepatitidě B až do konce třetího roku života.