11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Kvášová Sylvie (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Podána byla rekapitulace legislativy upravující problematiku očkování včetně zdůvodnění, které ke změně legislativy na úseku pravidelného očkování vedlo. S cílem sjednotit přístup při stanovování indikací podání acelulární vakciny proti pertusi byly na základě doporučení příslušných odborných společností formulovány konkrétní indikace.Očekává se že uvedeným postupem bude naplněna správná indikace jak z hlediska zdravotního tak i z hlediskaekonomického, které rovněž není zanedbatelné. Prezentovány byly výsledky administrativní kontroly proočkovanosti provedené v roce 2003 v kontextu s nimi bylo upozorněno na aktivity antivakcionistů a nezbytnost věnovat ze stran y praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s epidemiology maximální trpělivost při vysvětlování významu očkování těmto skupinám rodičů. V závěru byla nastíněna v horizontu roku 2006 snaha Ministerstva zdravotnictví upravit očkovací kalendář pokud jde o zavedení IPV event. zavedení polyvalentní