11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI SE ZMĚNOU OČKOVACÍHO SCHÉMATU U DĚTÍ V ČR

Hana Cabrnochová, Odborná společnost praktických dětských lékařů 

    Novelou vyhlášky o očkování s účinností od 1.7.2001 bylo v České republice zavedeno pravidelné očkování proti invazivním hemofilovým nákazám a proti hepatitidě B. Pro realizaci tohoto očkování byla zvolena kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a Hib (celobuněčná) a samostatně očkovací látka proti hepatitidě B. 
    Počáteční zkušenosti byly ovlivněny náročností provázející změnu schématu v průběhu roku s dopadem na zvaní dětí, postupnou distribuci nových očkovacích látek, legislativní nejasností jak postupovat u dětí narozených v prvním pololetí roku 2001. 
    Jak vyplynulo z dotazníkové akce v roce 2001 dva měsíce po zavedení nového očkování, kdy bylo dotazováno kolem 400 praktických lékařů pro děti a dorost, udávali lékaři vzestup lokálníchreakcí po aplikaci kombinované vakcíny TetractHIB. Některé z nich mohly být způsoben y technickými problémy s aplikací (kvalita jehly, ředění vakcíny, místo aplikace) a podařilo se je při následných aplikacích odstranit. Lékaři začali používat metodu simultánní aplikace více očkovacích látek u dětí v převažujícím množství a to na základě metodického pokynu z MZČR, který vycházel z textu novelizované vyhlášky. Ve většině případů tak druhá a třetí dávka kombinované tetravakcíny byla aplikována současně s vakcínou proti hepatitidě B, případně i s aplikací perorální vakcíny proti polio. Hlášený vzestup reaktivací kalmetizačních jizev po provedené BCG vakcinaci, ke kterému docházelo většinou po aplikaci první dávky kombinované tetravakcíny,nás vedl k zamyšlení nad důvody. Krom zavedení nové tetravakcíny se změnila i očkovací látka proti BCG. Aplikace očkovací látky proti hepatitidě B probíhala zpravidla později a ve většině případů s reaktivací nemohla souviset. 
    Rok 2004 přinesl další novelu vyhlášky o očkování s možností aplikovat vakcínu proti hepatitidě B v individuálních případech později a to až s možností aplikace kompletního schématu do 3 let věku dítěte. Již od roku 2003 platná novela zákona na ochranu veřejného zdraví současně umožnila volbu i jiné registrované vakcíny pro pravidelné očkování.V praxi to znamenalo pro výše uvedená očkování i možnost zvolit alternativu v podobě vakcíny acelulární (tertravakcíny), acelulární kombinované hexavakcíny, kombinované očkovací látky proti hepatitidě A i B. 
    To vše jsou významné změny, které v oblasti očkování nastaly v průběhu posledních tří let a které by ale ve svém důsledku měly vést především k zachování vysoké proočkovanosti naší dětské populace.