11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

INDIKACE OČKOVÁNÍ PROTI VARICELE, PNEUMOKOKŮM A MENINGOKOKŮM

Jitka Škovránková, ambulance očkování FN Motol 

V diskusích mezi pediatry, infekcionisty a imunology, týkajících se očkování, je často řešena otázka indikací očkování proti varicele, pneumokům a meningokokům. Podle dostupných literárních údajů a informací o mechanizmech účinků jednotlivých očkovacích látek, jsme připravili návrh doporučení, které děti a za jakých podmínek jednotlivými vakcínami očkovat. Týká se to převážně očkovacích látek, které se v poslední době objevily na našem trhu : vakcína proti varicele, konjugovaná vakcína proti meningokoku C a v dohledné době i konjugovaná 7-valentní vakcína proti pneumokokům. Úhrada těchto očkovacích látek je poskytována v určitých případech ze zdravotního pojištění. 

Indikace očkování meningokokovou vakcínou 
(polysacharidová A+C, event. konjugovaná C vakcína ) 

 • Epidemiologické důvody – kontakt s onemocněním, věk 9-24 let, kolektiv * 

 • Primární defekt imunity (obzvláště deficit IgG2, defekt komplementu) ** 

 • Asplenie funkční, anatomická - 14 dnů před / po splenektomii ** 

 • Chemoterapie (hematoonkologická onemocnění) – 3 měs. po léčbě ** 

 • HIV **, kortikoterapie (dlouhodobá) **, prodělaná systémová meningokoková infekce v OA (při nízkých titrech Ab) **, transplantace hemopoetických kmenových buněk – odstup 6-12 měs.,1-2 dávky **transplantace orgánů – před event. po Tx , 1-2 dávky **, * lze použít jak konjugovanou tak polysacharidovou vakcínu (od 2 let věku) ** indikována konjugovaná vakcína od 2 měs. věku Přeočkování se provádí u polysacharidové vakcíny za 3 roky, po konjugované vakcíně po cca 8 letech 

Indikace očkování pneumokokovou vakcínou 
(polysacharidová 23-valentní nebo konjugovaná 7-valentní vakcína) 

 • Primární defekty imunity (obzvláště IgG2 deficit, deficit komplementu) * 

 • Asplenie anatomická a funkční – 14 dnů před/po splenektomii, přeočkování celoživotně ** 

 • Chemoterapie (hemato-onkologická onemocnění, solidní tumory) – 3 měs po terapii * 

 • HIV * 

 • Transplantace hemopoetických kmenových buněk – 6-12 měs. konjug. vakcína, za 24 měs po transplantaci polysachar. vakcína 

 • Transplantace orgánů – před Tx, podle klinického stavu po Tx * 

 • Chronická plicní onemocnění včetně CF ** 

 • Recidivující otitidy, bronchitidy * * zahájení očkování konjugovanou 7-valentní vakcínou (doporučeno již od 2. měs věku, počet dávek podle věku), následně od 2. roku věku přeočkování 23-valentní polysacharidovou vakcínou, ** očkování 23-valentní polysacharidovou vakcínou

Indikace očkování varicelovou vakcínou
(nechránění jedinci)

Onemocnění

Odstup

 • Remise akutní lymfatické leukemie *
posledních 6 měs. udržovací léčby
 • Remise onkologického onemocnění *
12 – 24 měs po léčbě
 • Transplantace hemopoetických kmenových buněk *
24 měs. po transplantaci
 • Defekty humorální imunity – hypogamaglobulinemie *
 • Chronická onemocnění jater, ledvin a plic (plánovaná Tx) *
co nejdříve
 • Autoimunní hematologická onemocnění *
klidová fáze
 • Nechráněné kontakty s vnímavými pacienty (sourozenci,zdrav. personál)
 • očkování lze provést, pokud je celkový počet lymfocytů nad 1 200/mm3. U imunosuprimovaných provést lymfocytární proliferace po VZV antigenech. Přerušit léčbu 1 týden před a 1 týden po očkování, při radioterapii neočkovat.